Close

Zemní a výkopové práce

V oblasti výkopových a zemních prací poskytujeme široké spektrum služeb. Zajišťujeme přípravné práce pro stavby, jako jsou bagrování základů staveb a základových pásů, výkopy pro inženýrské sítě, jámy a šachty, svahování, srovnávání pozemků, příkopů a strání a mnohé další požadované terénní úpravy.  

Veškeré výkopové práce či terénní úpravy provádíme pomocí vlastní techniky a samozřejmostí je nakládka a odvoz vytěžené zeminy.  

Kromě zemních a výkopových prací zajišťujeme i kompletní odstranění staveb s cílem připravit pozemek objektu pro další stavební úkony.  

Prováděné výkopové a zemní práce:

  • hloubení základů rodinných domů, garáží, plotů
  • výkopy pro inženýrské sítě
  • výkopy pro bazény
  • terénní úpravy rovinných i svažitých terénů


Potřebujete více informací? Kontaktujte nás